محصولات

service0

کت شلوار فاستونی نخ انگلیسی

تک دکمه، دو چاک، اسلیم فیت(اندامی)،با پارچه نخ انگلیسی، به همراه یک جلیغه، یقه بلیزر

service1

کت شلوار فاستونی نخ انگلیسی

تک دکمه، دو چاک، اسلیم فیت(اندامی)،با پارچه نخ انگلیسی، به همراه یک جلیغه، یقه بلیزر *** رنگ بعدی

کت شلوار فاستونی نخ انگلیسی

تک دکمه، دو چاک، اسلیم فیت(اندامی)،با پارچه نخ انگلیسی، به همراه یک جلیغه، یقه بلیزر *** رنگ بندی

service2

کت شلوار فاستونی نخ انگلیسی

تک دکمه، دو چاک، اسلیم فیت(اندامی)،با پارچه نخ انگلیسی، به همراه یک جلیغه، یقه بلیزر *** رنگ بندی

service3
service4

کت شلوار فاستونی ایرانی

تک دکمه، دو چاک، اسلیم فیت(اندامی)،با پارچه نخ انگلیسی، به همراه یک جلیغه، یقه بلیزر

service5

کت شلوار فاستونی ایرانی

تک دکمه، دو چاک، اسلیم فیت(اندامی)،با پارچه نخ انگلیسی، به همراه یک جلیغه، یقه بلیزر

کت شلوار چهارخونه

دو دکمه،دو چاک، اداری، با پارچه خارجی، یقه انگلیسی

service6

کت شلوار چهارخونه

دو دکمه،دو چاک، اداری، با پارچه خارجی، یقه انگلیسی

service7
service8

کت شلوار مجلسی

تک دکمه، تک چاک، مدل مجلسی، اسلیم فیت(اندامی)، یقه آرشال

service9

کت شلوار فاستونی عالی جناب

پارچه :فاستوني عاليجناب، نوع یقه: انگلیسی، ژیله:ندارد، الگو:كلاسيك، دو دكمه و دو چاك، سايزبندي: ٤٦ تا ٥٦

کت شلوار فاستونی مطهری

پارچه : فاستوني سلكا مطهري، نوع يقه: بليزر، ژیله: دارد، الگو:اسليم فيت، تک دکمه، تك چاك، سايزبندي: ٤٦ تا ٥٦

service10